Schoonmaakorganisatie Wouters is aangesloten bij:

Calamiteiten reiniging

Overal doen zich calamiteiten voor maar calamiteitenreiniging is een vak apart.
Want reiniging bij calamiteiten vraagt om deskundigheid, bereikbaarheid, flexibiliteit en snelheid van handelen.
Calamiteiten doen zich meestal juist voor op de meest ongunstige tijdstippen. Denk hierbij aan wateroverlast en brand- en roetschade.
Schoonmaakorganisatie Wouters is snel in het organiseren en uitvoeren van dergelijke schoonmaakactiviteiten.

Mocht dit zich onverhoopt bij u voordoen, dan staat Schoonmaakorganisatie Wouters ongekend snel paraat voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week.