Schoonmaakorganisatie Wouters is aangesloten bij:

Calamiteiten reiniging

Overal doen zich calamiteiten voor maar calamiteitenreiniging is een vak apart.
Want reiniging bij calamiteiten vraagt om deskundigheid, bereikbaarheid, flexibiliteit en snelheid van handelen.
Calamiteiten doen zich meestal juist voor op de meest ongunstige tijdstippen. Denk hierbij aan wateroverlast en brand- en roetschade.
Schoonmaakorganisatie Wouters is snel in het organiseren en uitvoeren van dergelijke schoonmaakactiviteiten.

Calamiteiten?
Heeft u onverhoopt een calamiteit? Dan staat Schoonmaakorganisatie Wouters ongekend snel paraat voor u 24/7.
Een calamiteit melden? Bel dan direct naar: 06- 53 53 94 34.